Sözel Bildiri Programı
07 MAYIS 2024, SALI - KURS GÜNÜ
09:00 - 10:00 KAYIT
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
10:00 - 11:30 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde İstatistik Uygulamaları
Dr. Ayhan Bilgiç
Dr. Ali Evren Tufan
Dr. Remzi Oğulcan Çıray
Yaşam Boyu Ruh Sağlığının Temel Taşı: Bebek Ruh Sağlığı
Dr. Didem Behice Öztop
Dr. Özlem Özel Özcan
Dr. Esra Yürümez
Dr. Merve Çıkılı Uytun
Özel Öğrenme Güçlüğünde Eğitim Uygulamaları, Bilişsel Müdahale
Dr. Hüseyin Burak Baykara (Moderatör)
Dr. Deniz Tirit Karaca
Dr. Olcay Karaca
Yeme Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Değerlendirme (Practical Clinic Workshop on Assessment and Treatment of Youth With Eating Disorders)
Dr. Fiona Mc. Nicholas
Dr. Hakan Öğütlü
Dr. Diarmuid Lynch
Dr. Elizabeth Barrett
Çocuk Psikiyatrisinde Malpraktis ve Korunma
Dr. Alperen Bıkmazer
   
11:30 - 11:45 ARA
11:45 - 13:15 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde İstatistik Uygulamaları
Dr. Ayhan Bilgiç
Dr. Ali Evren Tufan
Dr. Remzi Oğulcan Çıray
Yaşam Boyu Ruh Sağlığının Temel Taşı: Bebek Ruh Sağlığı
Dr. Didem Behice Öztop
Dr. Özlem Özel Özcan
Dr. Esra Yürümez
Dr. Merve Çıkılı Uytun
Özel Öğrenme Güçlüğünde Eğitim Uygulamaları, Bilişsel Müdahale
Dr. Hüseyin Burak Baykara (Moderatör)
Dr. Deniz Tirit Karaca
Dr. Olcay Karaca
Yeme Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Değerlendirme (Practical Clinic Workshop on Assessment and Treatment of Youth With Eating Disorders)
Dr. Fiona Mc. Nicholas
Dr. Hakan Öğütlü
Dr. Diarmuid Lynch
Dr. Elizabeth Barrett
Otizm Spektrum Bozukluğunda Erişkinliğe İlerlerken Sosyal Becerilerin Yeri, Sorunlar ve Olgu Örnekleriyle Çözüm Önerileri
Dr. Alev Girli
Dr. Nazlı Burcu Özbaran
   
13:15 - 14:15 ARA
14:15 - 15:45 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde İstatistik Uygulamaları
Dr. Ayhan Bilgiç
Dr. Ali Evren Tufan
Dr. Remzi Oğulcan Çıray
Bilişsel Davranışçı Terapide Çok Eksenli Yaklaşım
Dr. Vahdet Görmez
Özel Öğrenme Güçlüğünde Eğitim Uygulamaları, Bilişsel Müdahale
Dr. Hüseyin Burak Baykara (Moderatör)
Dr. Deniz Tirit Karaca
Dr. Olcay Karaca
Yeme Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Değerlendirme (Practical Clinic Workshop on Assessment and Treatment of Youth With Eating Disorders)
Dr. Fiona Mc. Nicholas
Dr. Hakan Öğütlü
Dr. Diarmuid Lynch
EMDR Terapisi Kursu
Dr. Cem Gökçen (Moderatör)
Dr. Songül Derin
Otizm Spektrum Bozuklukları ve Eşlik Eden Durumlar: Değerlendirme, Takip ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
Dr. Canan Tanıdır
Dr. Sevcan Karakoç
Dr. Ayşe Kılınçaslan
Dr. Tuba Mutluer
Çocuk ve Ergenlerde Adli Psikiyatri Uygulamaları: Sık Sorulan Sorulara Uzmanından Yanıtlar
Dr. Ayşen Coşkun
Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık
15:45 - 16:00 ARA
16:00 - 18:00 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde İstatistik Uygulamaları
Dr. Ayhan Bilgiç
Dr. Ali Evren Tufan
Dr. Remzi Oğulcan Çıray
Bilişsel Davranışçı Terapide Çok Eksenli Yaklaşım
Dr. Vahdet Görmez
Travmatik Yaşantısı Olan Çocuklarda Sembolik Çalışma; Psikodrama Uygulaması
Dr. Ayşen Baykara
Dr. Hasan Cem Aykutlu
Yeme Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Değerlendirme (Practical Clinic Workshop on Assessment and Treatment of Youth With Eating Disorders)
Dr. Fiona Mc. Nicholas
Dr. Hakan Öğütlü
Dr. Diarmuid Lynch
EMDR Terapisi Kursu
Dr. Cem Gökçen (Moderatör)
Dr. Songül Derin
Otizm Spektrum Bozuklukları ve Eşlik Eden Durumlar: Değerlendirme, Takip ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
Dr. Canan Tanıdır
Dr. Sevcan Karakoç
Dr. Ayşe Kılınçaslan
Dr. Tuba Mutluer
Çocuk ve Ergenlerde Adli Psikiyatri Uygulamaları: Sık Sorulan Sorulara Uzmanından Yanıtlar
Dr. Ayşen Coşkun
Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık
08 MAYIS 2024, ÇARŞAMBA - 1. GÜN
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
8:00 - 9:00 KAYIT
9:00 - 10:30 Practical Strategies in Reflective Practice - Balint and Schwartz Rounds in Paediatric Settings
Dr. Elizabeth Barrett

Oturum Başkanları: Dr. Elvan İşeri, Dr. Evrim Aktepe
Erken Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozukluklar için Yapılandırılmış Tanılama Görüşmesi: Okul Öncesi Ruh Sağlığının Değerlendirilmesinde Altın Standart Tanısal Görüşme

Oturum Başkanları: Dr. Didem Behice Öztop, Dr. Özlem Özel Özcan

Erken Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozukluklar için Yapılandırılmış Tanılama Görüşmesi ve Klinik Deneyimimiz
Dr. Esra Yürümez Erken

Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozukluklar için Yapılandırılmış Tanılama Görüşmesi ile Sosyodemografik Özellikler, Bakım Ortamları ve Rutinlerin Değerlendirilmesi
Dr. Gökçe Yağmur Efendi

Erken Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozukluklar için Yapılandırılmış Tanılama Görüşmesi ile Duygudurum ve Kaygı Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Dr. Merve Çıkılı Uytun

Erken Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozukluklar için Yapılandırılmış Tanılama Görüşmesi ile Davranım Sorunları, DEHB ve Travma İlişkili Bozuklukların Değerlendirilmesi
Dr. Didem Behice Öztop
OSB’de Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları Komorbiditesi ve Tedavi Yaklaşımları

Oturum Başkanları: Dr. Sezen Köse, Dr. Gonca Özyurt

OSB’de Anksiyete Bozuklukları Komorbiditesine Duyusal Profil ve Emosyon Regülasyonu Bağlamında Bakış ve Tedavi İçin Açılımlar:
Dr. Furkan Türer

OSB’de Duygudurum Bozuklukları Komorbiditesi ve Tedavi Yönetimi
Dr. Fevzi Tuna Ocakoğlu

OSB’de Grup Aracılı Sosyal Beceri Eğitiminin Psikiyatrik Komorbidite Üzerine Etkisi: PEERS-Ergen Deneyimi
Dr. Sezen Köse
Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaçların Kullanım Süreleri Nasıl Olmalı? DEHB, Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozukluğu

Oturum Başkanları: Dr. Serkan Turan, Dr. Burcu Ersöz Alan

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Psikotrop İlaçları Ne Kadar Süre Kullanalım? Mola ya da İlaç Tatili Verelim mi?
Dr. Güler Göl Özcan

Anksiyete Bozukluklarında Psikotrop İlaç Kullanımı
Dr. Ezgi Karagöz Tanıgör

Duygudurum Bozukluklarında Psikotrop İlaç Kullanımı
Dr. Yasemin İmrek
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tanısal Değerlendirmesinde Klinik Görüşme Teknikleri
Dr. Mücahit Öztürk
Otizm Spektrum Bozuklukları ve Eşlik Eden Durumlar: Değerlendirme, Takip ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
Dr. Canan Tanıdır
Dr. Sevcan Karakoç
Dr. Ayşe Kılınçaslan
Dr. Tuba Mutluer
Çocuk ve Gençlerde Travma Odaklı Kabul ve Adanmışlık Terapisi(ACT)
Dr. Runa İdil Uslu
Dr. Özlem Sürücü
10:30 - 10:45 ARA
10:45 - 12:15 Autism: Looking Back, Looking Forward
Dr. Sven Bölte

Oturum Başkanları: Dr. Nahit Motavallı Mukaddes, Dr. Hüseyin Burak Baykara
Çocuk ve Ergenlerde Bir Belirti Olarak İrritabilite: Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Dr. Mücahit Öztürk

Oturum Başkanı: Dr. Neslihan İnal
Son Çalışmalarla Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda İlaç Dışı Destekleyici Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Dr. Eyüp Sabri Ercan, Dr. Hasan Kandemir

DEHB Semptomlarında Mikrobesinlerin Yeri
Dr. Gülen Güler Aksu

DEHB'de Melatoninin Etkileri
Dr. Fethiye Kılıçaslan

Omega 3’ün DEHB Semptomlarına Etkisi
Dr. Çilem Bilginer

DEHB Semptomlarında Fosfatidilserinin Yeri
Dr. Burçin Şeyda Buran

DEHB Semptomlarında Sitikolinin Yeri
Dr. Gonca Özyurt
Otizm Spektrum Bozukluğunda Erişkinliğe İlerlerken Sosyal Becerilerin Yeri, Sorunlar ve Olgu Örnekleriyle Çözüm Önerileri
Dr. Alev Girli
Dr. Nazlı Burcu Özbaran
Uzman Oldum Ama Hazır Mıyım? Mecburi Hizmet ve Sonrasında Beni Neler Bekliyor? Uzmanlık Dönemi İçin Pratik Öneriler
Dr. Mahmut Cem Tarakçıoğlu
Dr. Bahadır Turan
Otizm Spektrum Bozuklukları ve Eşlik Eden Durumlar: Değerlendirme, Takip ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
Dr. Canan Tanıdır
Dr. Sevcan Karakoç
Dr. Ayşe Kılınçaslan
Dr. Tuba Mutluer
Çocuk ve Gençlerde Travma Odaklı Kabul ve Adanmışlık Terapisi(ACT)
Dr. Runa İdil Uslu
Dr. Özlem Sürücü
12:15 - 13:15 ARA
13:15 - 15:30 KONGRE AÇILIŞ TÖRENİ
15:30 - 15:45 ARA
15:45 - 16:45 AÇILIŞ KONFERANSI

Adolesence and Transition in Crises and Difficult Life Conditions
Dr. Joerg Fegert

Oturum Başkanları: Dr. Füsun Çetin Çuhadaroğlu, Dr. Neslihan İnal
16:45 - 17:15 ARA
17:15 - 18:45 From Diagnosis to a Holistic Understanding in Autism and ADHD Using WHO's ICF System
Dr. Sven Bölte

Oturum Başkanları: Dr. Neslihan İnal, Dr. Onur Burak Dursun
Cinsiyet Kavramına Çok Yönlü Bakış
Konsültasyon Liyezon Komisyonu Paneli

Oturum Başkanları: Dr. Nazlı Burcu Özbaran, Dr. Meryem Özlem Kütük

Beyindeki Cinsiyet
Dr. Nazlı Burcu Özbaran

Cinsiyet Gelişiminde Genetik ve Epigenetik Faktörler
Dr. Hüseyin Onay

Cinsiyet Kavramına ve Cinsel Disforiye Psikiyatrik Yaklaşım
Dr. Hesna Gül
Gelişimsel Özellikler ve Kendine Zarar Verme Davranışı

Oturum Başkanı: Dr. Füsun Çetin Çuhadaroğlu

Zihinselleştirme ve Kendine Zarar Verme Davranışı
Dr. Ayşe Selma Yenen Menderes

Bilinçli Farkındalık ve Kendine Zarar Verme Davranışı

Dr. Neslihan Gökçe Yazgılı Kahveci

Kimlik Gelişimi ve Kendine Zarar Verme Davranışı

Dr. Nazlı Merve Korkmaz
Zorlu Koşullarda Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Annelik İşlevleri

Oturum Başkanı: Dr. Burak Doğangün

Pandemide Çocuk Ergen Ruh Sağlığı
Dr. Gizem Durcan

Depremde Çocuk Ergen Ruh Sağlığı
Dr. Pınar Algedik

Savaşta Çocuk Ergen Ruh Sağlığı
Dr. Zehra Koyuncu

Annelik İşlevlerinin Kriz Zamanlarında Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi: Psikanalitik Bakış Açısı
Dr. Ezgi Şen
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tanısal Değerlendirmesinde Klinik Görüşme Teknikleri
Dr. Mücahit Öztürk
Otizm Spektrum Bozuklukları ve Eşlik Eden Durumlar: Değerlendirme, Takip ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Nahit Motavallı Mukaddes
Dr. Canan Tanıdır
Dr. Sevcan Karakoç
Dr. Ayşe Kılınçaslan
Dr. Tuba Mutluer
Travmatik Yaşantısı Olan Çocuklarda Sembolik Çalışma; Psikodrama Uygulaması
Dr. Ayşen Baykara
Dr. Hasan Cem Aykutlu
09 MAYIS 2024, PERŞEMBE - 2. GÜN
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
8:00 - 9:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7
9:00 - 10:30 Suicide & Self Harm in Youth: Pros and Cons of Risk Assessments
Dr. Fiona McNicholas

Oturum Başkanları: Dr. Ebru Çengel Kültür, Dr. Gül Karaçetin
Beden Kalıbının İçinde Yaşatılan Benlik: Anoreksiya Nervoza ve Diğer Yeme Bozukluklarında Klinik Değerlendirme ve Tedavi Yönetimi
Konsültasyon Liyezon Komisyonu Paneli

Oturum Başkanı: Dr. Nazlı Burcu Özbaran, Dr. Meryem Özlem Kütük

Zor Şartlarda Zor Hastalıkla Başa Çıkmak; Yeme Bozuklukları ve Anoreksiya Nervoza İzleminde Sürdürülebilir Eğitim ve Tedavi Yöntemi / Ege Anoreksiya Modeli
Dr. Nazlı Burcu Özbaran

Anorektiğin Beden Dili
Dr. Burak Doğangün

Terapi Odasında Anoreksiyayı Tutabilmek: Yeme Bozukluğunun Klinik Yönetiminde Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR ve Üçüncü Dalga Terapiler Kapsamında Terapötik İlişkinin Güçlendirilmesi
Dr. Hazal Yağmur Yılancıoğlu
Erken Çocuklukta Müdahale

Oturum Başkanları: Dr. Ayhan Bilgiç, Dr. Hüseyin Burak Baykara

Erken Çocuklukta Müdahalenin Önemi
Dr. Ümit Işık

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Gelişiminde En Güçlü Yordayıcı: Ebeveyn Duyarlılığı ve Yanıtlayıcılığı
Dr. İbrahim H. Diken

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar için Erken, Yoğun ve Davranışsal Müdahale
Nergiz Koçarslan

Okul Öncesi Dönemde Özgül Öğrenme Bozuklugu Riskine Müdahale
Dr. Olcay Karaca
Ebeveyn Kaynaklı Zorlu Yaşam Koşullarının Çocuk ve Ergenlerin Ruh Sağlığına Etkisi ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanları: Dr. Saliha Baykal, Dr. Hasan Cem Aykutlu

Ebeveyn Kaynaklı Zorlu Yaşam Koşulları: Kuramsal ve Nörobiyolojik Bakış
Dr. Ecem Selin Akbaş Aliyev

Ebeveyn Psikopatolojisi: Zorluklar ve Çözüm Önerileri
Dr. Ayşe Selma Yenen Menderes

Çocukluğunda İhmal, İstismar Maruziyeti Olan Ebeveynler: Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Dr. Gökçen İlçioğlu Ekici

Tek Ebeveynli Aileler: Zorluklar ve Çözüm Önerileri
Dr. Ezgi Öztürk Polat

Evlat Edinilmiş Çocuklar ve Çocuklarını Evlat Edinmiş Ebeveynler: Zorluklar ve Çözüm Önerileri
Dr. Ruken Demirkol Tunca
The Balint Group Workshop
Dr. Elizabeth Barrett
Anne Bebek Etkileşimi: Çok Eksenli Değerlendirme
Dr. Koray Karabekiroğlu
Tükenmişlik İçin Grup Uygulaması
Dr. Füsun Çetin Çuhadaroğlu
10:30 - 10:45 ARA
10:45 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU

Olgularla DEHB’ye Güncel Yaklaşım: Guanfasinin Tedavideki Yeri

Oturum Başkanı: Dr. Neslihan İnal

Konuşmacılar: Dr. Neslihan İnal, Dr. Meryem Özlem Kütük

Ali Raif İlaç Firması Desteklidir.
12:00 - 13:00 ARA
13:00 - 17:00 PANEL

Sizin Hiç Otizmli Bir Çalışma Arkadaşınız Oldu mu?

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neslihan İnal, Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Prof. Dr. Onur Burak Dursun

- Birlikte Parlıyoruz; Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Gençlerin Yaşam Yolculuğu: Türkiye Örneklemi
Otizm Çalışma Ekibi Adına: Prof. Dr. Ali Evren Tufan, Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük, Doç. Dr. Fethiye Kılıçaslan

- Tohum Otizm Vakfı: İstihdam Çalışmaları ve Başarı Hikayeleri
Sn. Elif Karabulut
Tohum Otizm Vakfı İstihdam ve İş Koçu Departmanı Direktörü

- Otizmli Bireyler İş Gücünde
Sn. Nevra Eker
Eker Süt Ürünleri Gıda San.Tic.A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı

- Ürettiğim İçin Mutluyum
Sn. Fatma Tabanlı
OBİDEV Yönetim Kurulu Başkanı

- Otizmle Fark Yok, Çalışmak Var
Sn. Ahmet Koşgan
Kuzey Marmara Otoyolu İnsan Kaynakları Direktörü
AÇIK OTURUM

Sizin Hiç Otizmli Bir Çalışma Arkadaşınız Oldu mu?

Oturum Başkanları: Sn. Prof. Dr. Neslihan İnal ve Sn. Özgül Gürel

Katılımcılar:

- Sn. Özlem Çerçioğlu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

- Sn. Cemil Tugay
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

- Sn. Ömer Günel
Kuşadası Belediye Başkanı

- Sn. Prof. Dr. Onur Burak Dursun
Sağlık Bakanlığı Otizm Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanı

- Sn. Doç. Dr. Mustafa Otrar
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü

- Sn. Elmas Esra Ceceli
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

- Sn. Oğuzhan Küpeli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı

- Sn. Dr. Çetin Arık
TBMM 25-26-27. Dönem Milletvekili, 27. Dönem TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyon Üyesi

- Sn. Mutlu Aydemir
TBMM 27. Dönem Balıkesir Milletvekili

- Mahmut Özgener
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

- Sn. Hasan Küçükkurt

İZSİAD Başkanı

- Sn. Dr. Emrah Özbay
UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Boyner Grup İç Denetim, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü

- Sn. Burçak Akdeniz
Yetişkin Otistik Birey, Rehber Öğretmen

- Sn. Gülçin ve Zafer Vardarcı
Otizmli Birey Ailesi

17:00 - 17:15 ARA
17:15 - 18:45 Navigating the Mindscapes: A Journey with Prof. Dr. Mina Dulcan into the Past, Present and Future of Child and Adolescent Psychiatry
Dr. Mina Dulcan

Oturum Başkanları: Dr. Neslihan İnal, Dr. Vahdet Görmez
Çocuk Ruh Sağlığında Nörobilim ve Felsefe

Oturum Başkanı: Dr. Koray Karabekiroğlu

Nörobilim ve Felsefe Açısından Zihin
Dr. Koray Karabekiroğlu

Nörobilim ve Felsefe Açısından Özgür İrade
Dr. Ali Evren Tufan

Çocuk Psikiyatri Perspektifinde 'Düşünmeyi Düşünme'; Metakognisyona Felsefi ve Nörobiyolojik Bakış
Dr. Berkan Şahin

Nörobilim Işığında Psikoterapi ve Felsefe Beyni Nasıl Değiştirir?
Dr. Zehra Babadağı
Otizm Spektrum Bozukluklarına Otoimmun Nöropsikiyatrik Açıdan Bakış

Oturum Başkanları: Dr. Gonca Gül Çelik, Dr. Esra Çöp

Otizm Spektrum Bozukluğuna Otoimmun Ensefalit Açısından Bakış
Dr. Gonca Gül Çelik

Otizm Spektrum Bozuklukları’nda Regresyon ve Otoimmunite
Dr. Perihan Çam Ray

Otizm Spektrum Bozukluklarında IVIG Tedavisi

Dr. Alper Gökmen

Otizm Spektrum Bozuklukları ve Otoimmun Nöropsikiyatrik Bozukluklar
Dr. Ergun Yalman
Farklı Klinik Görünümler ile Başvuran Ergenlerde Kimlik Gelişimi ve Kendilik Süreçlerinin Ele Alınması Çalıştayı

Oturum Başkanı: Dr. Füsun Çetin Çuhadaroğlu

Ergenlikte Gelişimsel Özellikler Olarak Kimlik ve Kendilik
Dr. Kevser Nalbant

Ergenlik Krizi Olarak Kimlik Karmaşası: Ben Kimim ?
Dr. Nagihan Özer

Çok Eşli Aile Dinamiği: Kimlik Karmaşası Olan Bir Ergen
Dr. Ebrar Onar

Anoreksiya'nın Gölgesinde Kimlik Arayışı
Dr. Ayşegül Sarıköse Özgüven

Kategorilerin Ötesinde: Nörogelişimsel Bozuklukları Anlamada Boyutsal Yaklaşım ve Güncel Literatür

Oturum Başkanı: Dr. Ebru Çengel Kültür

Kategorik Yaklaşımdan Boyutsal Yaklaşıma Paradigma Değişimi
Dr. Ecem Selin Akbaş Aliyev

Nörogelişimsel Bozukluklara Boyutsal Yaklaşım
Dr. Ruken Demirkol Tunca

Nörogelişimsel Bozukluklarla İlgili Biyobelirteç Çalışmalarında Boyutsal Yaklaşım Rasyonelinin Hacettepe Tecrübesi Üzerinden Aktarılması
Dr. Dilek Ünal

Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi (K-SADS-PL)
Dr.  Fatih Ünal
Çocuk ve Gençlerde Travma Odaklı Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT)
Dr. Runa İdil Uslu
Dr. Özlem Sürücü
18:45 - 19:00 ARA
19:00 - 20:00 Childhood Trauma and Trauma-related Psychopathology
Dr. Andrea Danese

Oturum Başkanları: Dr. Gonca Gül Çelik, Dr. Nursu Çakın Memik
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 10 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 11 Travmatik Yaşantısı Olan Çocuklarda Sembolik Çalışma; Psikodrama Uygulaması
Dr. Ayşen Baykara
Dr. Hasan Cem Aykutlu
Çocuk ve Gençlerde Travma Odaklı Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT)
Dr. Runa İdil Uslu
Dr. Özlem Sürücü
10 MAYIS 2024, CUMA - 3. GÜN
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7
09:00 - 10:30 An Overview of Treatment in Eating Disorders
Dr. Fiona McNicholas

Oturum Başkanları: Dr. Ayhan Cöngöloğlu, Dr. Yasemen Işık
Otizm Spektrum Bozukluğu'nda Genetik Etiyolojinin Belirlenmesinin Klinik Faydaları

Oturum Başkanları: Dr. Hilmi Bolat, Dr. Hüseyin Burak Baykara

Otizm Spektrum Bozukluğu’nun Etyolojisinde Genetik Faktörlerin Rolü Nedir?
Dr. Fethiye Kılıçaslan

Otizm Spektrum Bozukluğu İle İlişkili Genetik Sendromlar
Dr. Gonca Özyurt

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısında Genetik Tetkiklerin Önemi ve Hangi Genetik Testi Ne Zaman İsteyelim?
Dr. Özlem Öz

Genetik Tanısı Konulmuş Olgularla Otizm Spektrum Bozukluğu
Dr. Gül Ünsel Bolat

Otizm Spektrum Bozukluğu Genetik Tanısında Yeni Yöntem: Optik Genom Haritalama
Dr. Mehmet Burak Mutlu
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Birlikteliğinde Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Dr. Vahdet Görmez, Dr. Bürge Kabukçu Başay

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Bipolar Duygudurum Bozukluğu Komorbiditesinin Tedavisi
Dr. Ali Karayağmurlu

OSB’de Komorbid BB'un Fenomonolojisi: Benzerlikler ve Farklılıklar
Dr. Büşra Yıldız Bayındır

OSB'de Bipolar Duygudurum Bozukluğu Gelişimi için Risk Faktörleri ve Tanısal Zorluklar
Dr. Gökçe Güldiken

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk- Ortak Etiyolojik Mekanizmalar
Dr. Hüsna Kaan
Yabancı Topraklarda Çocuk Olmak

Oturum Başkanları: Dr. Cem Gökçen, Dr. İbrahim Adak

Ev Geldiğimiz Yer Midir?
Dr. Cemre Yaşöz

Göçün Derin İzleri: Göçmen ve Mülteci Çocuklarda TSSB ve Diğer Psikopatolojiler
Dr. Nergis Kılıç

Bir Kaybın Anatomisi: Göçmen ve Mülteci Çocuklarda Majör Depresif Bozukluk ve İntihar
Dr. Meriç Menekşeli

Eve Dönüş : Göçmen ve Mülteci Çocukların Psikiyatrik Zorluklarına Yönelik Müdahale Stratejileri
Dr. Zeynep Ece Toksoy
Uzmanlık Eğitimi ve Asistan Hekim Komitesi Bilgilendirme Toplantısı

Uzmanlık Eğitimi ve Gelecek Planları
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu

Yeni Asistan Hekim Komitesi Yönergesi
Dr. Süleyman Emre Özyürek, Asistan Hekim Komisyonu Başkanı

*Her kurumdan en az bir öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin katılımı önemlidir.

*Tüm hocalarımız ve meslektaşlarımız önerilerini sunmak üzere davetlidir.
The Balint Group Workshop
Dr. Elizabeth Barrett
Anne Bebek Etkileşimi:Çok Eksenli Değerlendirme
Dr. Koray Karabekiroğlu
10:30 - 10:45 ARA
10:45 - 12:15 How to Improve ADHD Treatment?
Dr. Cesar A. Soutullo

Oturum Başkanları: Dr. Fevziye Toros, Dr. Eyüp Sabri Ercan
Prematüre Bebeklerin Uzun Dönem İzleminde Multidisipliner Yaklaşım: İkili Konferans

Oturum Başkanları: Dr. Neslihan İnal, Dr. Koray Karabekiroğlu

Pediatri ve Yenidoğan Uzmanı Bakış Açısıyla
Dr. Merih Çetinkaya

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Bakış Açısıyla
Dr. Gül Karaçetin
Zorlu Yaşam Koşullarında Otizm Spektrum Bozukluğu

Oturum Başkanları: Dr. Nahit Motavalli Mukaddes, Dr. Tuba Mutluer

Otizm Spektrum Bozuklukları ve Olumsuz Yaşam Olaylarının Uzun Dönem Etkileri: Covid-19 ve Deprem
Dr. Tuba Mutluer

Otizm Spektrum Bozukluğunda Travma Algısı, Travmatik Yaşantılar ve Etkileri
Dr. Melodi Dinçel

Otizm Spektrum Bozukluğunda Olumsuz Yaşam Deneyimi Olarak Zorbalık
Dr. Cansu Uludağ Gedik

Otizm Spektrum Bozukluğunda Ölüm Kavramı, Yas Tepkileri ve Yas Sürecine Yaklaşım

Dr. Gaye Türkmen Noyan
Bulimiya Nervoza ve Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu: Tanıdan Tedaviye Kapsamlı Bir Bakış

Oturum Başkanları: Dr. Vahdet Görmez, Dr. Hakan Öğütlü

Bulimiya Nervoza ve Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Tanı ve Değerlendirme
Dr. Meryem Kaşak

Yeme Bozukluklarına Genetik Yaklaşım
Dr. Özge Beyza Gündoğdu Öğütlü

Bulimiya Nervoza ve Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Travmatik Deneyimlerin Rolü
Dr. Süleyman Çakıroğlu

Bulimiya Nervoza ve Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunda Tedavi Yaklaşımları
Dr. Hakan Öğütlü
Nörogelişimsel Bozukluklar Perspektifinden Akran Zorbalığı

Oturum Başkanları: Dr.Cem Gökçen, Dr. İbrahim Adak

Nörogelişimsel Bozukluklar ve Akran Zorbalığı
Dr. İpek Süzer Gamlı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılarında Akran Zorbalığı
Dr. Cemre Yaşöz

Zihinsel Yetersizlik, Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Diğer Nörogelişimsel Bozukluklarda Akran Zorbalığı
Dr. Rukiye Arslan Yazgan
Üstün Yetenekli Çocukların "Gizemli" Dünyası: Ruh Sağlığına Kapsamlı Bir Bakış

Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin Burak Baykara, Dr. Bahadır Turan

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Psikiyatrik Bozukluklar: Üstün Yetenek Bir Risk mi Yoksa Dayanıklılık mı?
Dr. Hasan Cem Aykutlu

Üstün Zekalı Çocuklarda Üstbiliş ve Ruhsal Sorunlar
Dr. Barika Mercan

Üstün Zekalı Çocuklarda Zihin Kuramı, Emosyonel Düzenleme ve Dismorfolojik Özellikler
Dr. Ayşegül Satar

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerinde Ruhsal Özellikler
Dr. Hüseyin Burak Baykara
 
12:15 - 13:15 ARA
13:15 - 14:45 Tic Disorders in Childhood: Comorbidity Spectrum, Unusual Presentations, and Emerging Neural Markers
Dr. Giulia Conte

Oturum Başkanları: Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu, Dr. Şahika Şişmanlar
Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Anı, Öncesi ve Sonrası
Duygudurum Komisyonu Paneli

Oturum Başkanları: Dr. Neslihan İnal, Dr. Sevay Alşen Güney

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Öncül Belirtileri Nelerdir?
Dr. Gonca Özyurt

Çocuk ve Ergenlerdeki Depresyonda Klinik Görünümler Nelerdir?
Dr. Birsen Şentürk Pilan

Depresyon Tanısı Almış Çocuk ve Ergenlerin İzlemde İyileşme ve Nüks Öngörücüleri Nelerdir?
Dr. Şermin Yalın Sapmaz

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon ve Tedaviye Dirençli Depresyon Tedavisine Bir Bakış
Dr. Sevay Alşen Güney
Zorlu Yaşam Koşullarında Otizm: Az Konuşulan Çok Merak Edilen Konular

Oturum Başkanları: Dr. Ali Evren Tufan, Dr. Çilem Bilginer

Doğal Afetler ve Otizm Spektrum Bozukluğu
Dr. Nursinem Şirin

Şiddet ve Otizm Spektrum Bozukluğu
Dr. Yasemin İmrek

Göç ve Otizm Spektrum Bozukluğu
Dr. Neslihan Taştepe

Boşanma ve Otizm Spektrum Bozukluğu
Dr. Esra Varkal Toprak
İnternet Bağımlılığının Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Oturum Başkanları: Dr. Koray Karabekiroğlu, Dr. Berkan Şahin

İnternet Bağımlılığı, Hikikomori Sendromu ve Okul Reddi
Dr. Cansu Çobanoğlu Osmanlı

İnternet Bağımlılığı ve Uyku Sorunları

Dr. Bedia Sultan Önal

İnternet Bağımlılığı ve Yeme Bozukluğu
Dr. Gülsüm Yitik Tonkaz

İnternet Bağımlılığı ve Duygudurum Bozuklukları
Dr. Hatice Gülşen
İnterosepsiyon: Ruh Sağlığı ve Beden İlişkisine Yeni Bir Bakış

Oturum Başkanı: Dr. Esra Çöp

İnterosepsiyon Nedir?
Dr. Esra Çöp

İnterosepsiyon Nasıl Ölçülür?
Dr. Merve Onat

İnterosepsiyon ve Psikiyatrik Hastalıklar
Dr. Deniz Argüz Çıldır
Çocuk ve Ergenlerde Psikofarmakolojide Güncel Yaklaşımlar
Dr. Ayhan Cöngöloğlu
Dr. Yasemen Işık
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)
Dr. İbrahim H. Diken
14:45 - 15:00 ARA
15:00 - 16:30 Great Minds are not All the Same
Dr.Temple Grandin

Oturum Başkanları: Dr. Füsun Çetin Çuhadaroğlu, Dr. Ayşen Baykara, Dr. Ayşen Coşkun
Nörogelişimsel Bozuklukların Çeyrek Asırı

İkili Konferans

DEHB Perspektifinden
Dr. Eyüp Sabri Ercan

OSB Perspektifinden
Dr. Nahit Motavalli Mukaddes
Her Yönüyle Erteleme

Oturum Başkanları: Dr. Ayhan Bilgiç, Dr. Mahmut Cem Tarakçıoğlu

Ertelemecilik Türleri, Altında Yatan Dinamikler ve Çözümleri
Dr. Rukiye Çolak Sivri

Ertelemeciliğin Bilişsel Davranışçı Terapisi
Dr. Sümeyra Elif Kaplan Karakaya

Ertelemeciliğin Tanımı ve Psikopatolojilerle İlişkisi
Dr. Merve Yazıcı
Otizm Spektrum Bozukluklarında İyi Prognoz

Oturum Başkanları: Dr. Fatma Sibel Durak, Dr. Ayşe Kutlu

Otizm Spektrum Bozukluklarında Prognostik Faktörler ve Erken Tedavinin Etkisi
Dr. Melek Hande Bulut Demir

Otizm Spektrum Bozukluğu'nda İyi Prognozda Genetik ve Epigenetik Faktörler
Dr. Özge Gözaçanlar Özkan

Otizm Tanı Kaybının Değerlendirilmesi
Dr. Zeynep Ayaslan
Az Bilinen Yönleriyle Travma

Oturum Başkanları: Dr. Gonca Özyurt, Dr.Leyla Bozatlı

Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun Nörobiyolojisi, Limbik İrritabilite ve Dayanıklılık
Dr. Gözde Ulaş

Göç Travması ve Nörobiyoloji
Dr. Sibel Helin Tokmak

Teslimiyet Sendromu/ Travmatik Çekilme Sendromu
Dr. Öykü Yavuz Kan

Kriminolojik Perspektiften Travma
Dr. Begüm Yuluğ Taş
Yeni Neslin Yeni Medyası ile Değişenler

Oturum Başkanları: Dr. Evrim Aktepe, Dr. Ümit Işık

Sosyal Medya, Çocuklar, Gençler ve Biz
Dr. Seda Aybüke Sarı

Yeni Medya, Yeni Terimler
Dr. Süleyman Emre Özyürek

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Sosyal Medya: İyi, Kötü ve Çirkin
Dr. Havvanur Eroğlu Doğan
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahele Programı (ETEÇOM)
Dr. İbrahim H. Diken
16:30 - 16:45 ARA
16:45 - 18:15 Substance Use Disorders After COVID-19: A View From NIDA
Dr.Carlos Blanco

Oturum Başkanları: Dr. Özlem Özel Özcan, Dr. Caner Mutlu
DEHB’de Yenilikler
DEHB Komisyonu Paneli

Oturum Başkanları: Dr. Eyüp Sabri Ercan, Dr. Fatma Sibel Durak

DEHB’de Tedaviye Yönelik Yeni Yaklaşımlar
Dr. Ahmet Büber

DEHB’de Tanıya Yönelik Yeni Yaklaşımlar
Dr. Bürge Kabukçu Başay

Bilişsel Kopma Sendromu ve DEHB Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
Dr. Akın Tahıllıoğlu

DEHB ve Özgül Öğrenme Bozukluğunda Yeni Gelişmeler
Dr. Ümit Işık
Otizmde Yeni Tanısal Belirteçler: Biyokimyasal ve Genetik Yöntemler İle ve Göz İzleme Bulgularının İncelenmesi

Oturum Başkanı: Dr. Didem Behice Öztop

Otizmde Yeni Biyokimyasal Tanısal Belirteçler: Umut Vadeden Moleküler Gelişmeler
Dr. Gökçe Yağmur Efendi

Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Biyobelirteç Olarak Göz İzleme Yöntemi
Dr. Rahime Duygu Temeltürk

Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Güncel Genetik Belirteçler
Dr. Tuğba Menteşe Babayiğit
Ölüm ve Kayıp; Çocuk ve Ergenler İçin Genel Bakış

Oturum Başkanları: Dr. Hicran Doğru, Dr. İlknur Ucuz

Sevdiğiniz Biri Öldüğünde: Çocuk ve Ergenlerde Ölüme Yaklaşım
Dr. Zehra Ece Randa

Çocuk ve Ergenlerde Yas; Klinik Özellikler
Dr. Fatmanur Çakmak

Çocuklarda Yasın Birçok Yüzü: Başa Çıkmalarına Nasıl Yardım Edebiliriz?
Dr. Gülseren Taşkıran

Kayıptan Komplike Yasa Uzanan Yolculuk
Dr. Hicran Doğru
Yaygın Ama Gözden Kaçan Bir Tanı: Beden Odaklı Tekrarlayıcı Davranış Bozuklukları

Oturum Başkanları: Dr. Ayşegül Efe, Dr. Yusuf Öztürk

Beden Odaklı Tekrarlayıcı Davranışlar: Bir mi Yoksa Üç Kategori mi?
Dr. Meryem Kaşak

Beden Odaklı Tekrarlayıcı Davranışların Etiyopatogenezi :Yeni Bakış Açıları ve Araştırma Yönelimleri
Dr. Hande Günal Okumuş

Beden Odaklı Tekrarlayıcı Davranışların Tedavisinde Psikososyal, Davranışçı ve Farmakolojik Yaklaşımlar
Dr. Yusuf Selman Çelik
Makine Öğrenmesinin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisindeki Yeri ve Kullanım Alanları

Oturum Başkanları: Dr. Seda Aybüke Sarı, Dr. Emel Sarı

Psikiyatrik Bozuklukların Tanı ve Tedavisinde Makine Öğrenmesinin Kullanımı
Dr. Seda Aybüke Sarı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Makine Öğrenmesi
Dr. Hande Şirin

Makine Öğrenmesinin Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Tanılama ve Prognoz Belirlemede Kullanımı
Dr. Emel Sarı

Makine Öğrenmesinin Depresyon Tanı ve Tedavisinde Kullanımı
Dr. Mehmet Erdem Uzun
Tükenmişlik İçin Grup Uygulaması
Dr. Füsun Çetin Çuhadaroğlu
18:15 - 18:30 ARA
18:30 - 19:45   SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 12 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 13 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 14 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 15 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 16 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 17
11 MAYIS 2024, CUMARTESİ - 4. GÜN
  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 - SALON 7 EK SALON
09:00 - 10:30 Liaison Psychiatry in Ireland, From Basics to Cases
Dr. Elizabeth Barrett

Oturum Başkanları: Dr. Didem Behice Öztop, Dr. Sevay Alşen Güney

Yaşam Boyu Bipolar Bozukluk

Oturum Başkanı: Dr. Neslihan İnal

Nörogelişimsel Bakış Açısıyla Yaşam Boyu Bipolar Bozukluk
Dr. Emre Bora

Nörodejeneratif Bakış Açısıyla Yaşam Boyu Bipolar Bozukluk
Dr. Neşe Direk Tecirli

Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Modern Tıp Nasıl Bakıyor?

Oturum Başkanı: Dr. Ayhan Bilgiç

Otizmde Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Modern Tıp Nasıl Bakıyor?
Dr. Ayhan Bilgiç

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Modern Tıp Nasıl Bakıyor?
Dr. Ümit Işık

Depresyonda Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Modern Tıp Nasıl Bakıyor?
Dr. Burak Açıkel

Anksiyete Bozukluklarında Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Modern Tıp Nasıl Bakıyor?
Dr. Havvanur Eroğlu Doğan
Doğal Afet Ruhsal Deprem; Travmada Çocuk Olmak ve Sağlık Çalışanı Kalabilmek

Oturum Başkanları: Dr. Esra Demirci, Dr. Hatice Altun

Depremin Akut Döneminde Çocuk Olmak
Dr. Semiha Cömertoğlu Arslan

Depremin Artçıları; Uzun Vadede Ruhsal Etkiler
Dr. Nilfer Şahin

Depremde Sağlık Çalışanı Olmak
Dr. Sevgi Özmen
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Komorbid Bağımlılıklar

Oturum Başkanları: Dr. Evrim Aktepe, Dr. Arif Önder

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Alkol ve Madde Bağımlılığı Komorbiditesi
Dr. Emine Esra Varkal Toprak

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Sigara Bağımlılığı
Dr. Ezgi Mutlu Akar

Çocuk ve Ergenlerde “Vaping” Davranışı ve DEHB
Dr. Arif Önder

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranışsal Bağımlılıklar
Dr. Berhan Akdağ
YETERLİLİK SINAVI Early Career Psychiatrist (ECP) Mentorship Program: From Europe to USA
Dr. Cesar A. Soutullo
10:30 - 11:00 ARA
11:00 - 12:30 Update on ADHD
Dr. Cesar A. Soutullo

Oturum Başkanları: Dr. Aynur Akay, Dr. Nagihan Cevher Binici
İzlem Çalışmaları
Bilimsel Araştırma Kurulu Paneli

Oturum Başkanları: Dr. Eyüp Sabri Ercan, Dr. Ali Evren Tufan

DEHB İzlem Çalışmaları
Dr. Ayhan Bilgiç

Guanfasin İzlem Çalışmaları
Dr. Gül Ünsel Bolat

Fosfatidilserin İzlem Çalışmaları
Dr. Çilem Bilginer
Çocuk ve Ergenlerde Eko Anksiyete

Oturum Başkanları: Dr.Caner Mutlu, Dr. Esen Yıldırım Demirdöğen

İklim Krizi ve Çocuk Ruh Sağlığına Etkileri
Dr. Mehmet Karadağ

Çocuk ve Ergenlerde Eko-Anksiyete ve Ekolojik Yas
Dr. Baran Çalışgan

Çocuk ve Ergenlerde Eko-Anksiyetenin Tedavisine Yönelik Müdahaleler ve İklim Değişikliği Anksiyetesi İle Başa Çıkma Yolları
Dr. Fatma Subaşı Turgut
DEHB'de "Biz de Böyleydik" Önermesinin Sınırını Belirlemede Borromean Düğümü: Yürütücü İşlevler & Gelişimsel Özellikler & Psikopatoloji

Oturum Başkanları: Dr. Serhat Türkoğlu, Dr. Fethiye Kılıçaslan

Okul Öncesi DEHB'li Çocuğa Gelişimsel Kuramlar ve Yürütücü İslevler Açısından Bakış: Normal İle Anormalin Sınırı
Dr. Fatih Hilmi Çetin

Okul Çağı Döneminde Yürütücü İşlevler Perspektifinden DEHB İle Diğer Psikopatolojilerin Klinik Ayrımı ve Yönetimi
Dr. Halit Necmi Uçar

Ergenlik Döneminde Yürütemeyici İşlevler: DEHB, Ergenlik ve Komorbid Psikopatoloji İç İçe Geçtiğinde Klinisyen Ne Yapmalı?
Dr. Hasan Ali Güler

Yetişkin DEHB'li Birey Farklı İşlevleri Yürütmeye Çalıştığında: Zihinsel Kaos!
Dr. Ali Kandeğer
Covid-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Oturum Başkanları : Dr. Gül Karaçetin

Covid-19 Pandemisi ve Obsesif Kompulsif Bozukluk
Dr. Damla Kasap Üstündağ

Covid-19 Pandemisinin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yataklı Servisindeki Psikiyatrik Bozukluklar ile İlişkisi
Dr. Meriç Menekşeli

Pandemi ve Otizm Spektrum Bozuklukları
Dr. Rukiye Arslan Yazgan

Covid-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Psikiyatri Acil Başvuruları ile İlişkisi
Dr. Mehmet Can Erata

Covid-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergenlerde Yas Süreci
Dr. Cem Bektaş
YETERLİLİK SINAVI  
12:30 - 12:45 ARA
12:45 KAPANIŞ